Працівники Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку, що діє на базі громадської організації «Фонд сільських громад Дворічанщини» (ФСГД) провели дослідження проблем Дворічанського району Харківської області.

Анкетування проводилось в рамках реалізації проекту «Від правосвідомості кожного – до сильної, спроможної, розвинутої громади», що здійснюється ГО «ФСГД» за підтримки Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

Анкетування проводилось для виявлення проблемних питань життєдіяльності громади району та її бачення подальшого свого розвитку.

Чисельність опитаних склала 1500 респондентів або 10% населення Дворічанського району.

Особливості оцінки проблем громади власними силами – це, перш за все, спосіб зміцнення «голосу» громади, щоб наголосити на необхідності змін та реформ.

Опитування проводилось в січні – березні 2018 року.

Вік респондентів:

·         До 25 років  - 9%

·         25 – 40 років – 19%

·         40 – 50 років – 21%

·         50-60 років – 28%

·         після 60 років – 23%

Варто зазначити, що респонденти за віком розподілилися майже на дві рівні частини: 49% (до 25 років, від 25 до 50років) – люди, які безпосередньо приймають участь у формуванні соціально-економічного та культурного розвитку громади, 51% (від 50 до 60 років, після 60 років) – це люди, які дуже свідомі і відповідальні за долю громади.

Стать опитаних:

·         Жінки – 57%

·         Чоловіки – 43%

Рід занять:

·         Підприємці – 40%

·         Наймані працівники – 32%

·         Службовці – 3%

·         Студенти – 6%

·         Керівники –10%

·         Пенсіонери –37%

·         Безробітні – 8%

Респонденти дали відповіді на поставлені в анкеті питання наступним чином:

·         Тут комфортно жити мені    - 17%

·         Я хочу, щоб тут жили мої діти  - 5%

·         Я просто змушений тут жити – 37%

·         Тут є де і як себе реалізувати –3%

·         Тут не має перспективи для розвитку  - 15%

·         Я точно виїду звідси при найменшій можливості –21%

·         Я рекомендую свою громаду для проживання своїм знайомим –2%

58% опитаних мають в районі власну нерухомість, 9% із них планують її продати, 31% - не мають бажання придбати нерухомість в Дворічанському районі і лише 2% планують її тут придбати.

Як би Ви  оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану громади:

№ п/п

Назва

Оцінка %

Незадовільно

Задовільно

Добре

Відмінно

1.

Якість комунальних послуг

37

51

12

 

2.

Стан доріг

71

26

3

 

3.

Стан  тротуарів

67

23

5

 

4.

Рівень задоволення культурних потреб

10

59

28

3

5.

Медичне забезпечення

39

41

19

1

6.

Рівень наданих освітніх послуг

17

52

30

1

7.

Робота дошкільних установ

29

51

18

2

8.

Екологічний стан

61

25

13

1

9.

Інфраструктура відпочинку та дозвілля

31

51

17

1

10.

Безпека мешканців

55

33

11

1

11.

Умови для започаткування та ведення власного бізнесу

53

53

15

1

12.

Можливості працевлаштування

85

12

3

 

На думку 68% опитаних розвиткові громади заважає: низький рівень транспортного сполучення; безробіття; відсутність внутрішніх, зовнішніх інвестицій; поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії; низька якість (відсутність) дорожнього покриття а районному центрі та між населеними пунктами в громаді; зношеність інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостачання); забрудненість питної води; засміченість довкілля; відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля; недостатня громадська ініціативність та активність мешканців.

32% вважають, що розвиткові громади заважає недостатня інформованість про громаду за її межами. Низький рівень поінформованості населення стосовно взаємодії між владою та громадськістю; несприятливі умови для розвитку підприємництва; значна частка населення старшого працездатного та пенсійного віку; безпритульні собаки, які дошкуляють мешканцям громади.

Більше 70% опитаних, завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади, розмістили в такій послідовності:

1.      Зменшення рівня безробіття.

2.      Використання місцевих природніх ресурсів.

3.      Сприяння розвитку промислових підприємств.

4.      Підтримка фермерства.

5.      Підтримка сільгосппідприємств.

6.      Проведення капітальних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури.

7.      Покращення водопостачання.

8.      Будівництво та ремонт доріг на території громади.

9.      Благоустрій населених пунктів.

10.  Ремонт вулиць.

11.  Розвиток малого і середнього бізнесу.

12.  Покращення освітлення населених пунктів.

13.  Розвиток туризму.

14.  Покращення водовідведення.

15.  Розвиток сфери дозвілля (відпочинок, спорт).

53% респондентів основним ресурсом громади для її подальшого розвитку вважають:

-          Вигідне географічне положення.

-          Корисні копалини на території громади.

-          Активність мешканців громади.

-          Місцеві підприємства і підприємці.

-          Вільні земельні ділянки у громаді.

-          Прогресивна та дієва місцева влада.

На думку 37% опитаних, основний ресурс для подальшого розвитку громади – це:

-          Інвентаризація використання водних ресурсів (ставків).

-          Цікаві туристичні об’єкти.

-          Приваблива природа.

Для 10%  опитаних основним ресурсом є:

-          Хороша доступність до основних міст та ринків.

-          Іноземні інвестори.

-          Вільні промислові приміщення.

Вивчення проблем громади є необхідним кроком у розробці стратегії Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку щодо досягнення соціальних змін. Дослідження допоможе запропонувати громаді саме ті якісні проекти і програми, які потрібні людям і які змінять їх життя на краще. Крім того, чітке розуміння проблеми дозволяє раціонально використати обмежені ресурси.